Assemblea General de l’AMPA

Aquest dijous 15 de març
a les 16.45 h

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la darrera Assemblea general
2. Balanç econòmic
3. Accions dutes a terme per l’AMPA
4. Projecte de socialització de llibres
5. Colònies de fi de curs
6. Famílies delegades
7. Iniciativa Legislativa Popular per a la sisena hora
8. Aprovació de la nova Junta
9. Torn de paraules

Acta de l’Assemblea anterior que s’ha d’aprovar:

ACTA D’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ESCOLA JOVELLANOS (provisional)

Caràcter: ordinària

Data: dimarts, 17 de maig de 2011
Horari: 16.30 hores (finalitza a les 18.30 hores)
Lloc: Escola Jovellanos

Membres de la Junta assistents: Anna Alonso, Gemma Bañeras, Xavier Gabarró, Agustín Hidalgo, Quili Justo, Yolanda Mejías, Fermín Navarro, Núria del Molino, Rosa Parramon, Montse Rodríguez, Ana Sanz  i Núria Serra.

Membres de l’AMPA assistents: 25 persones

Ordre del dia:
1.      Aprovació de l’acta de la darrera Assemblea general
2.      Ratificació de la junta
3.      Serveis d’acollida horari intensiu, casals, colònies i excursions
4.      Venta de llibres per al curs vinent
5.      Accions del curs 2010-2011
6.      Explicació de l’organització de l’AMPA i de com s’hi pot col·laborar
7.      Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords:

1. Aprovació de l’acta de la darrera Assemblea.

 S’aprova

2. Ratificació de la junta
La secretària de l’AMPA, Núria Serra, explica que es donen de baixa les vocals Gemma Bañeres i Quili Justo i que demana la incorporació a la Junta com a vocal Irene Vidal. La nova Junta estarà formada per: 
Agustín Hidalgo (presidència), Xavier Gabarró (vicepresidència), Montse Rodríguez (tresoreria), Núria Serra (secretaria) i Anna Alonso, Cristina Fernández, Alejandra Mascioli, Yolanda Mejías, Fermín Navarro, Núria del Molino, Rosa Parramon, Ana Sanz i Irene Vidal (vocalies). S’aprova. 
3. Serveis d’acollida horari intensiu, casals, colònies i excursions
El president de l’AMPA, Agustín Hidalgo, dóna a conèixer el funcionament del servei d’acollida de tarda durant l’horari intensiu de juny que manté les característiques d’anys anteriors. D’altra banda, presenta les línies generals dels casals d’estiu per a juliol i setembre. També es posa sobre la taula la possibilitat d’organitzar colònies i excursions de fi de curs si hi ha interés de les famílies. Davant la bona acollida de la proposta, s’aprova treballar en el tema.
4. Venta de llibres per al curs vinent
El president de l’AMPA, Agustín Hidalgo, explica que després d’haver provat diversos sistemes de venda de llibres (a l’escola, a Abacus, etc) s’ha valorat que el millor servei ha estat per BCN Books i el proposa per al curs vinent. S’aprova.
5. Accions del curs 2010-2011
Les persones de la Junta responsables de les diferents comissions exposen les principals accions que l’AMPA està portant a terme durant el curs i que les famílies interesades poden seguir puntualment al web i al butlletí Lletra lligada:
– Millores en infraestructures: nova plaça a l’entrada de l’escola
– Millores de mobilitat: semàfor
– Més representació en els consells d’educació dels barris
– Més presència de l’escola al barri (pati obert, temps barri…)
– Noves iniciatives culturals: apadrinament Ateneu Barcelonés
A més s’informa que la Festa de fi de curs  serà el 18 juny i es fa un crida a la col·laboració i participació. També s’expliquen les principals accions que s’estan fent en contra la retallada a l’escola pública.
6. Explicació de l’organització de l’AMPA i de com s’hi pot col·laborar
La secretària de l’AMPA, Núria Serra, dóna a conèixer que la junta de l’associació es reuneix el segon dijous de cada mes a les 18.30 hores en trobades que estan obertes a l’assistència de totes les famílies de l’escola. El treball s’organitza en sis comissions: relacions amb el consorci,  extraescolars (casals, colònies, llibres, material esportiu i escola de mares i pares), subvencions, festes i relacions amb la comunitat, web i butlletí. S’hi pot participar com a membre de Junta o com a col·laborador/a, amb diferents nivells d’implicació, però sempre amb comprimís, per exemple: des d’encarregar-se que els avisos arribin a les motxilles fins a desenvolupar projectes com la socialització de llibres. Es fa una crida a la necessitat que el curs vinent hi hagi delegat de les famílies a cada curs.
7. Precs i preguntes
Una de les persones assistents pregunta en quin punt està la socialització de llibres. El president de l’AMPA, Agustín Hidalgo, contesta que per tirar endavant el projecte cal que hi hagi famílies disposades a col·laborar-hi. S’aprova proposar a direcció que lideri la crida a la participació dels pares i mares.

Núria Serra, com a secretària, estenc aquesta acta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *