Comencen les classes de català

Benvolgudes famílies,

Avui dijous comencen les classes de català que organitza l’AFA i impartirà l’Eduard, avi d’un alumne d’infantil i amb molta experiència en la docència del català. Seran els dijous de 15h30 a les 16h30 a la sala de mestres de l’escola de les Aigües. S’hi han inscrit 8 persones, entre mares, pares i altres familiars.

Per qualsevol dubte o si hi esteu interessades, podeu contactar amb comunicacio.afaaigues@gmail.com.

Comissió de comunicació

 

Classes gratuïtes de català a l’escola

Benvolgudes famílies,

Des de l’AFA estem organitzant unes classes gratuïtes per a mares i pares per aprendre català a l’escola.

Les classes seran un dia a la setmana durant una hora a l’escola de les Aigües. El dijous 11 de maig a les 15h30 farem una presentació, a la sala de mestres, on explicarem com ho farem i concretarem els dies i horaris.

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a comunicacio.afaaigues@gmail.com o contactar amb l’Anna, mare de 2nB, a través de la persona delegada de la vostra classe.

Les classes les realitzarà l’Eduard, un avi amb molta experiència i ganes de que moltes més famílies puguin entendre i parlar el català. Totes les mares i pares dels nens i nenes de l’Escola de les Aigües hi esteu convidades!

Poder entendre el català i comunicar-se en aquesta llengua facilita que pugueu ajudar als vostres fills i filles en el seu aprenentatge, en col·laboració amb el professorat de l’escola i els altres pares i mares.

Animeu-vos!!!!!!

Comissió de comunicació


Dear Families,

From the AFA we are organizing free classes aimed at parents to learn Catalan at school.

Classes will be one day per week for one hour at the Escola de les Aigües. On Thursday, May 11th, at 3:30 p.m. we will make a presentation, in the teachers’ room, in which we will explain the organization and specify the days and times.

If you have any questions, you can write to comunicacio.afaaigues@gmail.com or contact Anna, mother of 2ºB, through the delegate of your class.

The classes will be taught by Eduard, a grandfather with a lot of experience and the desire that many families can understand and speak Catalan. All the parents of the Escola de les Aigües are invited to attend!

You can learn Catalan. Communicating in this language will make it easier for you to help your children in their learning, in collaboration with the teachers of the school and other parents.

Join!

 Communication Commission 


Estimadas familias,

Des de la AFA estamos organizando clases gratuitas dirigidas a madres y padres para aprender catalán en la escuela.

Las clases serán un día a la semana durante una hora en la Escola de les Aigües. El jueves, día 11 de mayo, a las 15h30 haremos una presentación, en la sala de profesores, en la que explicaremos la organización y concretaremos los días y horarios.

Si tenéis alguna duda, podéis escribir a comunicacio.afaaigues@gmail.com o contactar con Anna, madre de 2ºB, a través de la persona delegada de vuestra clase.

Las clases las impartirá Eduard, un abuelo con mucha experiencia y ganas de que muchas familias puedan entender y hablar el catalán. ¡Todas las madres y padres s de la Escola de les Aigües estáis invitados a asistir!

Podéis aprender el catalán. Comunicaros en esta lengua facilitará que podáis ayudar a vuestros hijos e hijas en su aprendizaje, en colaboración con el profesorado de la escuela y otros padres y madres.

¡¡¡Animaos!!!

Comisión de Comunicación