Comissió canvi d’estatuts de l’associació

Us informem que s’ha creat una nova comissió per tal d’acutalitzar els estatuts de l’associació. La integren 6 persones voluntàries que s’encarregaran de realitzar una nova proposta de redactat que, un cop estigui enllestit, caldrà aprovar per assemblea. Entre d’altres aspectes, es preveu l’actualització del nom de l’associació i donar també una visió d’igualtat de gènere en el redactat.