COMISSIONS

L’AFA està organitzada en diferents comissions que permeten als pares i mares col·laborar i participar més activament en l’educació. Cadascú té unes aficions, coneixements i habilitats diferents que poden de ben segur contribuiran a enriquir-les i dinamitzar-les.

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

  • Extraescolars que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE). Coordinació de les assegurances: Enrique Lupión.
  • Extraescolars que organitza directament l’AFA:
    Anglès amb l’escola IDIOMAS BRAMPTON. Coordinació: Isabel Martín.
    Piscina al HOLMES PLACE EUROPOLIS. Coordinació: Marta Artiza.
    Batucada amb REPERKUTIM Coordinació: Montse Sans.
  • Ofertes d’extraescolars d’altres entitats.

Supervisa el casal d’estiu que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE).

També gestiona tota la venda de llibres: cerca de proveïdors, seguiment,… i la compra de material per a les activitats esportives i les aules d’acollida.

Membres de la comissió: Marta Artiza, Ervigio de la Yglesia, Isabel Martín, Quique Lupion i Christina Pereira

Comissió de Festes i Relació amb la Comunitat

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada i rua de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat, mercadillos,…

També inclou les activitats organitzades per Temps de Barri (Jornada esportiva, la Festa de la bicicleta…).

Membres de la comissió: Anna González, Ángeles Leiva, Lis Blanco i Elena.

Contacte: festes@afaescoladelesaigues.org

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Lorena G. (P3)

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió: Montse Sans, Marta Viturí, Quique Lupion, Ana García i Blanca de Cabo

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Ha creat la pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials.

També té com a objectiu principal fomentar la participació de les famílies.

Membres de la comissió:  Laia Manchón i Anna G. (P4).
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Socialització de Llibres

S’encarrega d’elaborar, conjuntament amb la Direcció del centre, el projecte de socialització de llibres, que funciona des del curs 2012-2013.

Membres de la comissió: Anna Alonso,  Montse Sans, Ángeles Leiva i Christina Pereira.

Contacte: socialitzacio@afaescoladelesaigues.org

Comissió de Delegats

Té com a funció servir d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola.

Membres de la comissió: Montse Sans i Ana García

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del servei de menjador de l’Escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Ángeles Leiva i Isabel Martín.

Comissió d’Hort

Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Montse Sans.