Informació del servei de menjador

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

A continuació us proporcionem informació que us pot resultar d’interès sobre el seu funcionament:

Podeu consultar el menú mensual a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador).  Els menús per l’alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies i els específics per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,… es proporcionen directament a les famílies interessades.

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà a secretaria cada dia de 9h a 9h30 i de 16h a 16h30.

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

El preu del menú és de 6,20€ per infant que fa un ús continuat del servei. Es paguen 8 mensualitats d’octubre a maig, calculades de la següent manera: nombre de dies lectius del curs*6,20€ / 8.  Aquest curs 2019-2020 la mensualitat ha sortit per 137,20€(*). Els pagaments es realitzen mensualment (entre el dia 1 i el dia 5) en efectiu a secretaria o mitjançant domiciliació bancària (cal haver proporcionat prèviament les dades bancàries a la Montse Ferré).

Hi ha l’opció de sol·licitar ajuts econòmics pel menjador a través del consorci d’educació de Barcelona. Al taulell de l’escola es posa l’avís del període de sol·licitud.

Els alumnes que contracten mensualment el servei i que no reben l’ajut econòmic, si algun dia no en poden fer ús i les famílies avisen a la Montse Ferré abans de les 9h30, se’ls hi descompten 1,50€ (el preu de la matèria prima) en el rebut del mes següent.  Si l’alumne no fa ús del servei 3 o més dies consecutius, es descompten 3,40€ al dia.

Si un alumne vol utilitzar el servei de forma esporàdica, la família ha d’avisar a la Montse abans de les 9h30 i ella donarà avís al tutor o tutora corresponent. El preu del menú per infant és de 6,80 €.

(*)L’import del preu de menjador per l’alumnat de P3 és lleugerament inferior que a la resta perquè durant els dies d’adaptació de setembre no utilitzen el servei de menjador.