Informació del servei de menjador

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

A continuació us proporcionem informació que us pot resultar d’interès sobre el seu funcionament:

Podeu consultar els menús mensuals a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador). S’ofereixen diferents tipus de menús, específics per alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies i també per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,…

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà per telefon (678511086) cada dia de 9h a 9h30 i de 16h a 16h30. També a través del correu electrònic: menjador@escoladelesaigues.cat,

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

El preu del menú és de 6,33€ per infant que fa un ús continuat del servei. Es paguen 8 mensualitats d’octubre a maig, calculades de la següent manera: nombre de dies lectius del curs*6,33€ / 8.  Aquest curs 2020-2021 la mensualitat ha sortit per 139,26€(*). Els pagaments es realitzen mensualment (entre el dia 1 i el dia 5) mitjançant domiciliació bancària (cal haver proporcionat prèviament les dades bancàries a la Montse Ferré).

Hi ha l’opció de sol·licitar ajuts econòmics pel menjador a través del consorci d’educació de Barcelona. L’escola informarà a les famílies via el Dianantia del període de sol·licitud.

Els alumnes que contracten mensualment el servei i que no reben l’ajut econòmic, si algun dia no en poden fer ús i les famílies avisen a la Montse Ferré abans de les 9h30, se’ls hi descompten 1,50€ (el preu de la matèria prima) en el rebut del mes següent.  Si l’alumne no fa ús del servei 3 o més dies consecutius, es descompten 3,47€ al dia.

Si un alumne vol utilitzar el servei de forma esporàdica, la família ha de reservar-ho amb 1 dia d’antel·lació per correu electrònic i adjuntar el comprovant de la transferència bancària de pagament en el mateix correu de reserva. El preu del menú per infant és de 6,95 €.

(*)L’import del preu de menjador per l’alumnat de P3 és lleugerament inferior que a la resta perquè durant els dies d’adaptació de setembre no utilitzen el servei de menjador (135,30 €).