LA JUNTA DE L’AFA

Es reuneix un cop al mes per tal d’organitzar el funcionament de les diferents comissions. Per assistir-hi no cal ser membre de la Junta i és una bona manera d’estar més en contacte amb tot el que es fa a l’escola.

CURS 2020/2021

La primera junta serà el 6 d’octubre a les 19h30.

El calendari previst per les properes reunions de juntes és:

 • Dimecres 18 de novembre
 • Dimarts 15 de desembre
 • Dimecres 20 de gener
 • Dimarts 16 de febrer
 • Dimecres 17 de març
 • Dimarts 20 d’abril
 • Dimecres 19 de maig
 • Dimarts 15 de juny

Les reunions seran virtuals i a les 19h30.

CURS 2019/2020

Els membres de la Junta de l’AFA d’aquest curs són:

 • Presidenta: Montse Sans
 • Vicepresidenta: Marta Artiza
 • Tresorera: Blanca de Cabo
 • Secretari: César Catalán
 • Vocals: Lucilla Balestrero, Isabel Martín, Christina Pereira, Enrique Lupión, Ángeles Leiva, Neus Burriel, Ervigio de la Yglesia, Laia Manchón

Aquest és el calendari previst de reunions:

 • Dimecres 18 de setembre a les 19h30
 • Dimarts 15 d’octubre a les 16h45
 • Dimecres 20 de novembre a les 19h30
 • Dimecres 15 de gener a les 19h30
 • Dilluns 17 de febrer a les 17h30
 • Dimecres 18 de març a les 19h30. ANUL·LADA.
 • Dilluns 20 d’abril a les 17h30. ANUL·LADA.
 • Dimecres 20 de maig a les 19h30 ANUL·LADA.
 • Dilluns 15 de juny a les 17h30 ANUL·LADA.