LA JUNTA DE L’AFA

Es reuneix un cop al mes per tal d’organitzar el funcionament de les diferents comissions. Per assistir-hi no cal ser membre de la Junta i és una bona manera d’estar més en contacte amb tot el que es fa a l’escola.

CURS 2019/2020

Els membres de la Junta de l’AFA d’aquest curs són:

 • Presidenta: Montse Sans
 • Vicepresidenta: Marta Artiza
 • Tresorera: Blanca de Cabo
 • Secretaria: Ana García
 • Vocals: Lucilla Balestrero, Isabel Martín, Christina Pereira, Enrique Lupión, Ángeles Leiva, Neus Burriel, Ervigio de la Yglesia

Aquest és el calendari previst de reunions:

 • Dimecres 18 de setembre a les 19h30
 • Dimarts 15 d’octubre a les 16h45
 • Dimecres 20 de novembre a les 19h30
 • Dimarts 17 de desembre a les 16h45
 • Dimecres 15 de gener a les 19h30
 • Dimarts 18 de febrer a les 16h45
 • Dimecres 18 de març a les 19h30
 • Dimarts 21 d’abril a les 16h45
 • Dimecres 20 de maig a les 19h30
 • Dimarts 16 de juny a les 16h45