SOCIALITZACIÓ

La socialització és un projecte que es porta a terme a l’escola per tal que els llibres de text i altres materials de suport que s’usen com a complements en l’educació dels alumnes no siguin propietat d’un alumne en concret, si no que siguin compartits.

A principi del curs, se cedeix a cada alumne els llibres que té assignats, qui els utilitza i en té cura i, en acabar el curs, els retorna a l’escola perquè siguin reutilitzats per un altre alumne el curs següent. Gràcies a aquest ús comunitari, s’aconsegueix:

  • Disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies si es fes de forma individualitzada i particular.
  • Fomentar el respecte envers el material comunitari.
  • Reutilitzar els llibres, allargant-ne la seva utilitat
  • Reduir els residus generats.

   

Així mateix, els alumnes d’infantil comparteixen els recursos i material manipulable que utilitzen a les aules per facilitar el seu aprenentatge de forma lúdica i divertida.

      

La comissió mixta de socialització, formada per l’equip directiu i quatre membres de l’AFA, s’encarreguen de gestionar el projecte. Decideixen també la quota que cal que les famílies aportin per poder realitzar la compra de materials nous i el manteniment dels que es disposen.

Al llarg del curs, els professors vetllen perquè els alumnes respectin i cuidin tot el material. Les famílies també adquireixen el compromís de treballar a casa en la mateixa línia i assegurar així que els llibres es podran reutilitzar el curs vinent.

L’última setmana de curs, els alumnes i mestres fan una recopilació dels llibres usats i revisen el seu estat. Obtenen un inventari que després s’usarà per valorar la necessitat d’adquirir nous exemplars.  Si malgrat la feina educativa realitzada a classe i a casa, un llibre es troba malmès fruit a un mal ús de l’alumne, es contacta amb la seva família perquè aporti l’import de la seva reposició.

Al mes de juliol famílies voluntàries s’encarreguen de folrar els nous llibres de text que s’hagin adquirit i d’organitzar tots els llibres per tal de poder-los lliurar al setembre a cadascun dels alumnes.

El projecte es va iniciar el curs 2012/2013 i des del curs 2017/2018 les famílies paguen el cost de la socialització (cada any es modifica segons les necessitats) i de ser membres de l’AFA (25 euros) conjuntament en una única quota. La quota de l’AFA  entre altres coses, habilita a poder inscriure els vostres fill/filla a les activitats extraescolars organitzades per l’AFA i obtenir els corresponents descomptes.

Podeu consultar les quotes i altres informacions del curs vigent en el següent enllaç.