Convocatòria d’assemblea ordinària 3/11/2022

Benvolgudes famílies,

El proper dijous 3 de novembre de 2022 a les 16h45 us convoquem a l’assemblea ordinària de l’AFA a la sala de mestres de l’escola de les Aigües amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de Junta ordinària de 21 d’octubre de 2021.
 2. Presentació Informe econòmic 2021-22. Aprovació si s’escau.
 3. Baixes Junta. Junta Directiva. Vocals.
 4. Candidatures Junta. Junta Directiva: Presidència, Vicepresidència,
 5. Tresoreria, Secretariat. Votació en cas de més d’una candidatura. Vocals.
 6. Presentació pressupost 2022-23.
 7. Presentació Comissions. Feina i noves propostes.
 8. Solar Sardenya. Aprovacions i pressupostos municipals 2023.
 9. Aparell accés Escola.
 10. Precs i preguntes

Totes les persones associades, que hagin pagat la quota anual d’aquest curs, podran presentar la seva candidatura a Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretariat i Vocalia de la Junta. Si hi hagués més d’una candidatura a Presidència, Vicepresidència, Tresoreria o Secretariat, el mateix dia de l’Assemblea es faria una votació.

Hi haurà servei d’acollida gratuïta per als infants de les famílies que hi assisteixin.

Us hi esperem!

Junta de l’AFA

Convocatòria assemblea ordinària de l’AFA.

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a la propera Assemblea Ordinària que se celebrarà  dijous 21 d’octubre de 2021 a les 18:30 hores de forma virtual (*) amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de l’assemblea ordinària i extraordinària anterios.
 2. Presentació de la memòria d’activitats de l’AFA.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament econòmic del curs 2020-2021.
 4.  Previsió de despeses i ingressos per al curs 2021-22. Iversions a l’escola.
 5. Ratificació de nous càrrecs com a vocals i nomenament de secretari/a.
 6. Objectius per al curs 2021-2022.
 7.  Precs i preguntes.

(*) L’enllaç virtual s’ha enviat via Dinantia el passat dia  9 d’octubre. Agrairíem que us identifiqueu amb el vostre nom i amb el curs dels vostres fills/es.

Cordialment.

Junta Directiva

AFA Escola de les Aigües

Convocatòria assemblea ordinària de l’AFA

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a la propera Assemblea Ordinària que se celebrarà dijous 29 d’octubre de 2020 a les 19:00 hores de forma virtual (*) amb el següent ordre del dia:

1.  Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (Adjuntem còpia).
2. Memòria anual.
3. Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament econòmic del curs 2019-2020.
4. Ratificació de nous càrrecs com a vocals: Sara T., Clara M., Esther M i Lorena G.
5. Objectius per al curs 2020-2021.
6. Precs i preguntes.

(*) L’enllaç de la reunió s’enviarà via Dinantia el dia 28 d’octubre. Agrairíem que us identifiqueu amb el vostre nom i amb el curs dels vostres fills/es.

Cordialment,

Junta Directiva
AFA Escola de les Aigües