Subvencions Ajuntament de Barcelona

Tal i com es va explicar a l’assemblea de l’AFA del divendres 8 de novembre, s’han sol·licitat 4 subvencions a l’Ajuntament de Barcelona per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 2019. Concretament:

  •     Comparsa Carnaval Jovellanos: 1.177,50€
  •     Festes sostenibles: 3.125,00€
  •     Suport lingüístic “Parlem-ne”: 3.125,00€
  •     Sopar de germanor: 2.350,00€

D’aquestes, l’Ajuntament de Barcelona ha resolt atorgar-nos 500€ per la comparsa de Carnaval i 500€ per les festes sostenibles.