COMISSIONS

L’AFA està organitzada en diferents comissions que permeten als pares i mares col·laborar i participar més activament de la comunitat educativa. Cadascú té unes aficions, coneixements i habilitats diferents que poden de ben segur contribuir a enriquir-les i dinamitzar-les. Us animem a formar-ne part! Es necessiten moltes mans amb ganes i motivació per tirar-les endavant i poder donar relleu a qui les ha liderat fins ara!!

 

CURS 2023/2024

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

 • Extraescolars que gestiona l’entitat SOM VALORS.
 • Extraescolars que ofereix l’AFA a través d’altres entitats: Anglès amb l’acadèmia ENGLISH CONNECTION.
 • Ofertes d’extraescolars d’altres entitats.

Supervisa el casal d’estiu que gestiona l’entitat SOM VALORS.

Membres de la comissió:  Vivi (1r), Quivi L. (I5).

Contacte: comissioextraescolar@gmail.com

Comissió de Festes

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada i rua de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat,…

Membres de la comissió: Melisa (I4), Cristina M. (I4), Susana (2n i 6è), Quivi L. (I5), Natàlia E. (I5), Patricia (4t i 2n) i Clara M. (2n)

Contacte: festes@afaescoladelesaigues.org

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Lorena G. (2n), Marta (2n) i Laia M. (1r i 3r)

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió:  Lorena G. (2n), Raquel M. (I5) i Natàlia E. (I5).

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Actualitza la  pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials (twitter i instagram).

També fa  d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a les famílies de l’escola.

Organitza les classes de català a l’escola per a familiars de l’alumnat.

Membres de la comissió:  Laia M. (1r i 3r), Anna G. (3r), Esther M. (5è), Natàlia E. (I4) i  Ana M. (3r).
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del  servei de menjador gestionat per la direcció de l’escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Vero (3r  i 1r), Maryam E. (I4), Bea J. (I4), Lorena G. (2n), Angelet (2n i 4t), Marta (1r) i Melisa (I4), .
Contacte: menjador.afaaigues@gmail.com

Comissió verda

Promou que l’escola sigui més verda. Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Lorena G. (2n), Ramon (2n), Nick (4t), Àngels, Clara M. (2n), Sarai, Ana, Patricia (4t i 2n) i Melisa (I4).

Contacte: verda.afaaigues@gmail.com

Comissió de Gènere i diversitat

Promou la igualtat de gènere i la inclusió de la diversitat.

Membres de la comissió:  Lorena G. (2n), Sara T. (2n), Jordi L. (1r i 3r), Anna G. (3r),  Ona P. (I4, 1r i 3r), Ruth (I4, 3r i 5è) i Fiona (1r).

Contacte: genere.afaaigues@gmail.com

Comissió de Camí escolar

Treballa per millorar els entorns de l’escola per aconseguir que els itineraris d’accés siguin més segurs i saludables.

Membres de la comissió:  Laia M. (1r i 3r), Sara T. (2n), Anna G. (3r), César C. (4t i 6è) i Raquel M. (I5).
Contacte: camiescolar.afaaigues@gmail.com

Comissió de Portes Obertes

Col·labora amb les portes obertes de l’escola així com en xerrades informatives en escoles bressol.

Membres de la comissió: Laia M. (1r i 3r).

Comissió d’Obres i Projectes

Diagnostica les problemàtiques de l’edifici de l’escola i col·labora amb l’escola en les millores que siguin necessàries.

Membres de la comissió:  Raquel M. (I5)

 

 

 

CURS 2022/2023

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

 • Extraescolars que gestiona l’entitat SOM VALORS.
 • Extraescolars que ofereix l’AFA a través d’altres entitats:
  Anglès amb l’acadèmia ENGLISH CONNECTION.
  Piscina al centre esportiu DINAMIS – Escola Palcam.
 • Ofertes d’extraescolars d’altres entitats.

Supervisa el casal d’estiu que gestiona l’entitat SOM VALORS.

Membres de la comissió: Marta A. (4t), Quique L. (1r), Ona P. (P3, P5 i 2n), Neus i Vivi (P5).

Contacte: comissioextraescolar@gmail.com

Comissió de Festes

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada i rua de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat,…

Membres de la comissió: Quivi L. (P4), Natàlia E. (P4), Chiara E., Sara T. (1r.), Lorena G. (1r), Clara M. (1r)

Contacte: festes@afaescoladelesaigues.org

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Lorena G. (1r), Marta (1r) i Laia M. (P5 i 2n)

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió:  Marta A. (4t), Blanca de C., Lorena G. (1r), Clara M.(1r)

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Ha creat la pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials (twitter i instagram).

També fa  d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola.

Membres de la comissió:  Laia M. (P5 i 2n), Anna G. (2n), Esther M. (4t).
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del  servei de menjador gestionat per la direcció de l’escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Lorena G. (1r), Angelet (1r i 3r), Marta (P5) i Ervigio de la Y (4t).
Contacte: menjador.afaaigues@gmail.com

Comissió verda

Promou que l’escola sigui més verda. Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Lorena G. (1r), Ramon (1r), Nick (3r), Àngels, Clara M. (1r), Sarai i Ana.

Contacte: verda.afaaigues@gmail.com

Comissió de Gènere i diversitat

Promou la igualtat de gènere i la inclusió de la diversitat.

Membres de la comissió:  Lorena G. (1r), Sara T. (1r), Jordi L. (P5 i 2n), Anna G. (2n),  Ona P. (P3, P5 i 2n), Ruth (P3, 2n i 4t), Vivi (P5), Fiona (P5).

Contacte: genere.afaaigues@gmail.com

Comissió de Camí escolar

Treballa per millorar els entorns de l’escola per aconseguir que els itineraris d’accés siguin més segurs i saludables.

Membres de la comissió:  Laia M. (P5 i 2n), Sara T. (1r), Anna G. (2n) i César C. (3r i 5è).
Contacte: camiescolar.afaaigues@gmail.com

Comissió de Portes Obertes

Col·labora amb les portes obertes de l’escola així com en xerrades informatives en escoles bressol.

Membres de la comissió: Laia M. (P5 i 2n).

Comissió d’Obres i Projectes

Diagnostica les problemàtiques de l’edifici de l’escola i col·labora amb l’escola en les millores que siguin necessàries.

Membres de la comissió:  En creació.

 

 

CURS 2021/2022

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

 • Extraescolars que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE). Coordinació de les assegurances: Enrique Lupión (P5 i 6è).
 • Extraescolars que organitza directament l’AFA:
  Anglès amb l’acadèmia ENGLISH CONNECTION. Coordinació: Isabel M.  (4t i 6è)
  Piscina al HOLMES PLACE EUROPOLIS. Coordinació: Marta A. (3r)
 • Ofertes d’extraescolars d’altres entitats. Coordinació: Isabel M. (4t i 6è)

Supervisa el casal d’estiu que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE).

Membres de la comissió: Marta A. (3r), Isabel M. (4t i 6è), Quique L. (P5 i 6è), Ona P. (P3 i 1r), Neus i Vivi (P4).

Contacte: comissioextraescolar@gmail.com

Comissió de Festes i Relació amb la Comunitat

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada i rua de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat, mercats d’intercanvi,…

També inclou les activitats organitzades per Temps de Barri (Jornada esportiva, la Festa de la bicicleta…).

Membres de la comissió: César C. (2n i 4t)

Contacte: festes@afaescoladelesaigues.org

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Lorena G. (P5), Marta (P5) i Laia M. (P4 i 1r)

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió:  Marta A. (3r), Blanca de C., Lorena G. (P5), Clara M.(P5)

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Ha creat la pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials (twitter i instagram).

També fa  d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola.

Membres de la comissió:  Laia M. (P4 i 1r), Anna G. (1r), Esther M. (3r).
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Socialització de Llibres

S’encarrega d’elaborar, conjuntament amb la Direcció del centre, el projecte de socialització de llibres, que funciona des del curs 2012-2013.

Membres de la comissió: Anna Alonso i Marta A. (3r).
Contacte: socialitzacio@afaescoladelesaigues.org

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del  servei de menjador gestionat per la direcció de l’escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P5), Angele (P4), Marta (P4) i Ervigio de la Y (3r).
Contacte: menjador.afaaigues@gmail.com

Comissió verda

Promou que l’escola sigui més verda. Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P5), Ramon (P5), Edu, Nick, Àngels, Clara M. (P5), Sarai i Ana.

Contacte: verda.afaaigues@gmail.com

Comissió de Gènere i diversitat

Promou la igualtat de gènere i la inclusió de la diversitat.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P5), Sara T. (P5), Jordi L. (P4 i 1r), Anna G. (1r), Ingrid (6è),  Ona P. (P4 i 1r), Ruth (1r i 3r), Vivi (P4).

Contacte: genere.afaaigues@gmail.com

Comissió de Camí escolar

Treballa per millorar els entorns de l’escola per aconseguir que els itineraris d’accés siguin més segurs i saludables.

Membres de la comissió:  Laia M. (P4 i 1r), Sara T. (P5), Anna G. (1r) i César C. (2n i 4t)
Contacte: camiescolar.afaaigues@gmail.com

Comissió de Portes Obertes

Col·labora amb les portes obertes de l’escola així com en xerrades informatives en escoles bressol.

Membres de la comissió: Laia M. (P4 i 1r)

Comissió d’Obres i Projectes

Diagnostica les problemàtiques de l’esdifici de l’escola i col·labora amb l’escola en les millores que siguin necessàries.

Membres de la comissió:  En creació.

.

.

.

CURS 2020/2021

Comissió d’Extraescolars i Casals

Coordina les activitats extraescolars que es fan a l’escola, amb la següent estructura:

 • Extraescolars que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE). Coordinació de les assegurances: Enrique Lupión.
 • Extraescolars que organitza directament l’AFA:
  Anglès amb l’escola IDIOMAS BRAMPTON. Coordinació: Isabel Martín.
  Piscina al HOLMES PLACE EUROPOLIS. Coordinació: Marta Artiza.
  Batucada amb REPERKUTIM. Coordinació: Montse Sans.
 • Ofertes d’extraescolars d’altres entitats.

Supervisa el casal d’estiu que gestiona l’entitat SOM VALORS (IPP LLEURE).

També gestiona tota la venda de llibres: cerca de proveïdors, seguiment,… i la compra de material per a les activitats esportives i les aules d’acollida.

Membres de la comissió: Marta A. (2n), Isabel M. (3r i 5è), Quique L. (5è i P4), Ona P. (P5 i P3) i Neus

Comissió de Festes i Relació amb la Comunitat

S’encarrega d’organitzar les activitats lúdiques:  berenar de benvinguda per a les noves famílies de P3, visita dels Patges dels Reis Mags,  xocolatada i rua de Carnestoltes, Sopars de Germanor i diversitat, mercats d’intercanvi,…

També inclou les activitats organitzades per Temps de Barri (Jornada esportiva, la Festa de la bicicleta…).

Membres de la comissió: César C. (1r i 3r)

Contacte: festes@afaescoladelesaigues.org

Comissió Escola de mares i pares

Organitza xerrades durant tot el curs que són d’interès per a les famílies. Entre els temes tractats hi podem trobar com ajudar els nostres fills en els estudis, llegir a casa i educació emocional i sexual.

Membres de la comissió: Lorena G. (P4), Marta (P4) i Laia M. (P5 i P3)

Comissió de Subvencions

Gestiona totes les subvencions que les associacions de famílies d’alumnes poden sol·licitar a l’Administració pública.

Membres de la comissió: Montse S. (6è), Marta A. (2n), Blanca de Cabo, Lorena G. (P4), Clara M.(P4)

Comissió de Comunicació i Xarxes Socials 

Ha creat la pàgina web de l’AFA i s’encarrega de donar-li contingut, a més de difondre les activitats que es fan a través de les xarxes socials (twitter i instagram).

També fa  d’enllaç entre els diferents pares i mares delegats de classe i l’AFA, principalment per a transmetre la informació rellevant a totes les famílies de l’escola.

Membres de la comissió:  Laia M. (P3 i P5), Anna G. (P5), Montse S. (6è) , Marta A.(2n) Esther M.(2n).
Contacte: comunicacio.afaaigues@gmail.com

Comissió de Socialització de Llibres

S’encarrega d’elaborar, conjuntament amb la Direcció del centre, el projecte de socialització de llibres, que funciona des del curs 2012-2013.

Membres de la comissió: Anna Alonso,  Montse S. (6è) i Marta A. (2n).
Contacte: socialitzacio@afaescoladelesaigues.org

Comissió de Menjador

S’encarrega de conèixer i fer el seguiment del  servei de menjador gestionat per la direcció de l’escola i de les activitats que es fan durant aquella estona fins que es reprenen les classes.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P4), Angele (P3), Marta (P3) i Ervigio de la Y (2n).
Contacte: menjador.afaaigues@gmail.com

Comissió verda

Promou que l’escola sigui més verda. Ajuda a l’escola amb el manteniment de l’hort i del jardí vertical.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P4), Ramon (P4), Edu, Nick, Montse S. (6è), Àngels, Clara M. (P4), Sarai i Ana.

Contacte: verda.afaaigues@gmail.com

Comissió de Gènere i diversitat

Promou la igualtat de gènere i la inclusió de la diversitat.

Membres de la comissió:  Lorena G. (P4), Sara T. (P4), Jordi L. (P3 i P5), Anna G. (P5), Ingrid (5è),  Ona P. (P3 i P5), Ruth (P5), Vivi (P3).

Contacte: genere.afaaigues@gmail.com

Comissió de Camí escolar

Treballa per millorar els entorns de l’escola per aconseguir que els itineraris d’accés siguin més segurs i saludables.

Membres de la comissió:  Laia M. (P3 i P5), Sara T. (P4), Anna G. (P5), Montse S. (6è) i César C. (1r i 3r)
Contacte: camiescolar.afaaigues@gmail.com

Comissió de Portes Obertes

Col·labora amb les portes obertes de l’escola així com en xerrades informatives en escoles bressol.

Membres de la comissió: Laia M. (P5) i Montse S. (6è)