Informació del servei de menjador

Informació del servei menjador curs 2023-24

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

Podeu consultar els menús mensuals a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador). S’ofereixen diferents tipus de menús, específics per alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies i també per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà al telefon 678511086 (a primera hora és quan acostuma a estar més disponible), a través del correu electrònic: menjador@escoladelesaigues.cat o del Dinantia,

Recordeu que si necessiteu alguna dieta especial, cal demanar-ho abans de les 10h del matí, per tal a cuina es puguin organitzar.

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

Us informem dels preus del menjador d’aquest curs. Recordem que la primera quota es realitza a primers del mes d’octubre i l’última quota es realitza al mes de juny (els dies de setembre, estan inclosos en aquestes quotes). :

Quotes per alumnes que NO tenen ajut de menjador :

  • Preu anual per alumnes de I4 a 6è : 9 quotes mensuals de 136,70 € (1.230,30 € anuals)
  • Preu anual per alumnes de I3 :   9 quotes mensuals de 133,60€ (1.202,40 € anuals)

Quotes per alumnes amb ajut de menjador que cobreix el 70% de l’import:

  • Alumnes amb ajut ordinari de I4 a 6è : 46,10 € mensuals
  • Alumnes amb ajut ordinari de I3 : 43 € mensuals

Alumnes amb ajut extraordinari de I3 a 6è : no han de pagar res en tot el curs.

Alumnes que es vulguin quedar a dinar un dia esporàdic:  el preu del menú és de 7,60 € i han d’avisar amb suficient antelació.

Els alumnes que s’incorporin a l’escola un cop iniciat el curs, se’ls hi calcularà la quota a partir del dia que comencin.

Us demanem que tingueu previsió de saldo suficient en les dates que passarem el rebut i en cas que vulgueu canviar el número de compte de la domiciliació del pagament, cal avisar amb antelació.

Recordem a les famílies que si el seu fill/a té una dieta especial (al·lèrgia o intolerància) és necessari que avisin quan NO assisteixi a l’escola per tal que a cuina no preparin el seu dinar. També s’ha avisar quan aquest infant torna a incorporar-se a l’escola.

Informació del servei menjador curs 2022-23

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

Podeu consultar els menús mensuals a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador). S’ofereixen diferents tipus de menús, específics per alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies i també per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà al telefon 678511086 (a primera hora és quan acostuma a estar més disponible), a través del correu electrònic: menjador@escoladelesaigues.cat o del Dinantia,

Recordeu que si necessiteu alguna dieta especial, cal demanar-ho abans de les 10h del matí, per tal a cuina es puguin organitzar.

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

Us informem dels preus del menjador d’aquest curs. Recordem que la primera quota es realitza a primers del mes d’octubre i l’última quota es realitza al mes de maig (els dies de setembre i de juny, estan inclosos en aquestes quotes). :

Quotes per alumnes que NO tenen ajut de menjador :

  • Preu anual per alumnes de I4 a 6è : 8 quotes mensuals de 146,33 € (1.170,66 € anuals)
  • Preu anual per alumnes de I3 :   8 quotes mensuals de 142,25 € (1.137,96 € anuals)

Quotes per alumnes amb ajut de menjador :

  • Alumnes amb ajut ordinari de I4 a 6è : 8 quotes mensuals de 44€.
  • Alumnes amb ajut ordinari de I3 : 8 quotes mensuals de 40€

Alumnes amb ajut extraordinari de I3 a 6è : no han de pagar res en tot el curs.

Alumnes que es vulguin quedar a dinar un dia esporàdic:  el preu del menú és de 7,19€.

Els alumnes que s’incorporin a l’escola un cop iniciat el curs, se’ls hi calcularà la quota a partir del dia que comencin.

Informació del servei menjador curs 2021-22

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

A continuació us proporcionem informació que us pot resultar d’interès sobre el seu funcionament:

Podeu consultar els menús mensuals a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador). S’ofereixen diferents tipus de menús, específics per alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies i també per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà per telefon (678511086) cada dia de 9h a 9h30 i de 16h a 16h30. També a través del correu electrònic: menjador@escoladelesaigues.cat,

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

L’import del menjador d’aquest curs (PER ALS QUE NO TENIU BECA) i dels 5 dies a la setmana, és de 139,26 € (mensuals).
Les famílies que teniu beca, ja esteu informats de les quotes corresponents per aquest curs 2021-22.
La primera quota PER A TOTS ELS USUARIS és la d’octubre i la última és la del mes de maig (els dies de setembre i de juny están inclosos en aquest còmput de dies).
Es passaran els rebuts pel banc entre el dia 1 i el 2 de cada mes, depenent del banc potser que se us carregui uns dies més tard.

Les famílies que no hagin canviat el número de compte, se’ls hi carregarà al mateix compte del curs passat. Si heu fet algún canvi, cal haver proporcionat prèviament les dades bancàries a la Montse Ferré.

Informació del servei menjador curs 2020-21

El servei de menjador de la nostra escola està gestionat per la direcció del centre i actualment l’empresa que ofereix el servei és SCOLAREST. Per tant, no és un servei que s’ofereixi des de l’AFA. La comissió de menjador de l’AFA,  únicament s’encarrega de fer-ne el seguiment, realitzar propostes de millora i traslladar les inquietuds de les famílies als responsables pertinents (per a més informació consulteu aquest enllaç).

A continuació us proporcionem informació que us pot resultar d’interès sobre el seu funcionament:

Podeu consultar els menús mensuals a l’apartat de menjador de la web de l’escola (dins de Família i escola > Menjador). S’ofereixen diferents tipus de menús, específics per alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies i també per dietes sense carn, sense porc, sense vedella, veganes,…

Per qualsevol dubte, contacteu amb la Montse Ferré, Responsable del Menjador de l’escola. Us atendrà per telefon (678511086) cada dia de 9h a 9h30 i de 16h a 16h30. També a través del correu electrònic: menjador@escoladelesaigues.cat,

El servei de menjador s’ofereix des del primer dia lectiu fins al darrer dia lectiu independentment de si es fa o no jornada intensiva.

El preu del menú és de 6,33€ per infant que fa un ús continuat del servei. Es paguen 8 mensualitats d’octubre a maig, calculades de la següent manera: nombre de dies lectius del curs*6,33€ / 8.  Aquest curs 2020-2021 la mensualitat ha sortit per 139,26€(*). Els pagaments es realitzen mensualment (entre el dia 1 i el dia 5) mitjançant domiciliació bancària (cal haver proporcionat prèviament les dades bancàries a la Montse Ferré).

Hi ha l’opció de sol·licitar ajuts econòmics pel menjador a través del consorci d’educació de Barcelona. L’escola informarà a les famílies via el Dianantia del període de sol·licitud.

Els alumnes que contracten mensualment el servei i que no reben l’ajut econòmic, si algun dia no en poden fer ús i les famílies avisen a la Montse Ferré abans de les 9h30, se’ls hi descompten 1,50€ (el preu de la matèria prima) en el rebut del mes següent.  Si l’alumne no fa ús del servei 3 o més dies consecutius, es descompten 3,47€ al dia.

Si un alumne vol utilitzar el servei de forma esporàdica, la família ha de reservar-ho amb 1 dia d’antel·lació per correu electrònic i adjuntar el comprovant de la transferència bancària de pagament en el mateix correu de reserva. El preu del menú per infant és de 6,95 €.

(*)L’import del preu de menjador per l’alumnat de P3 és lleugerament inferior que a la resta perquè durant els dies d’adaptació de setembre no utilitzen el servei de menjador (135,30 €).