L’AFA escola de les Aigües

Què és l’AFA?

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola de les Aigües de Barcelona . En formen part totes les famílies que paguen la quota anual.

L’AFA té els objectius de:

 • Dinamitzar i promoure la intervenció de les famílies en el centre educatiu.
 • Cooperar en les activitats educatives.
 • Administrar i gestionar els recursos.

L’educació dels nostres fills és responsabilitat de tots. A través de l’AFA, els pares i mares contribueixen de manera personal i econòmica (amb les quotes) per tal d’aconseguir els mitjans necessaris que permetin a l’escola funcionar de manera òptima.

L’AFA està oberta a tothom, així que us animem a participar-hi, ja que és la manera de conèixer de prop tot el que es fa a l’escola. Cadascú hi participa en la mesura que pot,  i qualsevol petita col·laboració sempre serà benvinguda.

Què fa l’AFA?

 • Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola.
 • Gestiona el servei d’acollida matinal i el de permanència a la tarda.
 • Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars.
 • Organitza les festes de benvinguda a les famílies de P3, de Nadal, Carnestoltes i Fi de curs.
 • Organitza xerrades adreçades a pares i mares.
 • Valora i gestiona, junt amb l’escola, la necessitat de millores en les instal·lacions i de compra de material nou (s’han arreglat les porteries de futbol, comprat taulells i cistelles de bàsquet, ordinadors, llibres, mobiliari, joguines…)
 • Tramita les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament i al Consorci d’Educació per a les activitats extraescolars, servei d’acollida matinal, i casals de juny i setembre.
 • Forma part del Consell Escolar del centre
 • Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les agendes escolars de 3r a 6è per a cada alumne soci.
 • Encarrega i lliura de manera gratuïta les orles de fi de curs als alumnes de 6è.

Com funciona l’AFA?

La participació a l’AFA és totalment voluntària, i es pot fer d’alguna d’aquestes maneres:

 • Formar part de la Junta
 • Formar part d’alguna comissió
 • Ser membre en representació de l’AFA al Consell Escolar o a d’altres entitats
 • Col·laborar puntualment en esdeveniments concrets
 • Assistir a les assemblees anuals

Si voleu saber-ne més poeu consultar els estatuts de l’associació.